Lisovna plastů

Lisovna plastů - vstřikování plastů

Zabýváme se lisováním plastových dílů a montáží větších celků pro automotive průmysl.

Základní informace

Lisovna plastů

Jsme odborníkem na vstřikování plastů. Disponujeme nejmodernějšími technologiemi v podobě vstřikovacích lisů značky Engel, které pořizujeme výhradně jako nové a osazené veškerými potřebnými periferiemi, což umožňuje stabilní a efektivní proces, na jehož výstupu jsou přesné a vysoce kvalitní produkty, které uspokojí i nejnáročnější zákazníky z řad světoznámých automobilek.

Hlavní činnost - lisování plastových dílů – umíme ještě doplnit montážemi kovových či jiných komponent a následnou kompletací ve složitější celky.

Dokážeme nabídnout i svařování a následné lakování v sesterské společnosti.

Technologie

Výrobu plastových dílů realizujeme na nejmodernějších vstřikovacích lisech značky ENGEL.

Všechny stroje jsou osazeny lineárními roboty a kompletním příslušenstvím, které umožňuje odebírání dílů, odstřih vtoků, optimální manipulaci a temperaci vylisovaných dílů, přičemž mohou být zpracovávány standardní materiály plastů jako PP, ABS, PC/ABS, ASA, ale i materiály s vysokým obsahem skleněných vláken.

Pro manipulaci se vstřikovacími nástroji používáme profesionální 10-ti tunový jeřáb značky DEMAG a 15-ti tunový jeřáb KONECRANES.

Tým kvalifikovaných pracovníků spolu s moderním technologickým vybavením garantuje vysokou kvalitu a stabilní proces pro výrobu:

 • pohledových,
 • nepohledových,
 • interiérových,
 • exteriérových dílů.

Aktuálně disponujeme 9 vstřikolisy s uzavírající silou:

 • 80T,
 • 160T,
 • 220T,
 • 300T,
 • 400T,
 • 400T 2K,
 • 550T,
 • 900T,
 • 1700T.
Technologie

Montáže a
podpůrné činnosti

Naší snahou je nabídnout zákazníkovi komplexní služby. Proto zajišťujeme kromě lisování plastových dílů také montáže různého rozsahu. Jedná se montáže kovových komponent (klipy, osičky) nebo aplikace např. oboustranných lepících pásek.

Montáže a kompletace finálních výrobků probíhají na propracovaných jednoúčelových zařízeních, které zajišťují správný technologický postup.

Jako další služby můžeme zákazníkovi nabídnout také ultrazvukové svařování, ale především lakování v naší sesterské společnosti COLORPROFI s.r.o.

Montáže a podpůrné činnosti

Řízení a kontrola
kvality

Jelikož jsou požadavky našich zákazníků na kvalitu dodávaných výrobků velmi vysoké, usilujeme především o stabilní a efektivní výrobní proces, který podléhá řádně nastavenému systému řízení kvality.

Pozornost věnujeme již na samém začátku výrobnímu materiálu, který podléhá přísné vstupní kontrole. Sériově vyráběné díly jsou v rámci mezioperačních kontrol pravidelně vzhledově kontrolovány a měřeny dle kontrolní dokumentace, což přináší včasné zachycení vad a případné okamžité zavedení nápravných opatření.

Naše společnost je certifikována podle normy ISO 9001 a dále pracujeme na certifikaci podle automobilových norem.

Zákazníkem nadefinované parametry kontrolujeme 3D měřícím zařízením Mitutoyo opatřeným moderním SW, který umožňuje provázání CAD dat dílů s SW měřícího přístroje. Přičemž pro práci s 3D daty využíváme CAD systém CATIA V5.

Dále disponujeme sofistikovanými softwary:

 • PLASTAT – efektivní SW pro zpracování kontrolních plánů, FMEA analýz, MSA, SPC a plánů mezioperačních kontrol.
 • MARS – SW pro mapování efektivity, zmetkovitosti, Pareto vad a dalších.
 • PROFYLAX – SW pro správu údržby vstřikolisů a vstřikovacích nástrojů.
Řízení a kontrola kvality
Fotogalerie